Icon Facebook Icon Twitter Icon Linkedin
Yükleniyor
YÜKLENİYOR
Hizmetler

KURUMSAL VERİ MERKEZİ

SabancıDx Kurumsal Veri Merkezi Çözümleri ile Dijital Dönüşüm Sürecinde Bir Adım Önde Olun!

SabancıDx Kurumsal Veri Merkezi Çözümleri ile Dijital Dönüşüm Sürecinde Bir Adım Önde Olun!

SabancıDx, bilişim hizmetleri sektöründeki 40 yılı aşan tecrübesi ve yenilikçi anlayışı ile uluslararası standartlarda, çeşitli kapsam ve seviyelerde başta Sabancı Topluluğu Grup Şirketleri olmak üzere geleceği hedefleyen tüm şirketlerin en güçlü çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Şirketler bilgi teknolojileri alanındaki mevcut ihtiyaçlarını, herhangi bir yatırım yapmadan ve kendi içerisinde ekstra bir uzmanlık gerektirmeden, dış kaynak kullanım modeli ile SabancıDx üzerinden karşılayabilmektedir. Bu sayede değişen çağa ayak uyduran şirketler sunucu barındırma hizmetlerinden, ERP uygulama yönetim hizmetlerine; bulut hizmetlerinden, yönetilen güvenlik hizmetlerine kadar pek çok farklı alandaki hizmetlere erişme fırsatına sahip olabilmektedir.

Şirketlerin kritik iş uygulamalarını ve verilerini güvenli bir şekilde barındırabilecekleri, 7/24 kesintisiz çalışabilen; güvenilir, sürekli ve yedekli altyapı bileşenlerinden oluşan Kurumsal Veri Merkezi’nin temelinde, İstanbul ve Ankara'da yer alan Tier3 standartlarına uyumlu veri merkezlerimiz bulunmaktadır.

Barındırma Hizmetleri

Sunucu ve servislerin kesintisiz çalışması ve yüksek erişilebilirlik düzeyleri, kurumların ve özelinde bilgi teknolojileri departmanlarının en önemli hedeflerinden birisidir. Kesintisiz ve yedekleme sistemli çalışan veri merkezleri ise bunu sağlamanın ilk adımıdır. SabancıDx olarak hizmet vermekte olduğumuz 2 Veri Merkezi, 7/24 harekete duyarlı kameralar ve ortam izleme sensörleri ile takip edilmekte, enerji ve soğutma altyapısı ise yedekli olarak sağlanmaktadır. Veri Merkezlerimiz iletişim servis sağlayıcısı bağımsız olup müşterilerimiz tercih ettikleri Telekom Servis Sağlayıcısı üzerinden hizmet alabilmektedirler.

7/24 İzleme Hizmetleri

Kritik sunucularınızın, iş uygulamalarınızın, network cihazlarınızın ve süreçlerinizin 7/24 kesintisiz çalışabilmesi için sistemlerinizi sürekli izliyor ve sorun anında ilgili ekipleri bilgilendirerek kısa sürede aksiyon alınmasını sağlayarak iş sürekliliğine katkıda bulunuyoruz. Proaktif izleme araçları sayesinde önleyici aksiyonlar alarak sistemlerin olası arızalarına karşı önlem alıyor ve kalıcı çözüm önerilerimizi müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda izleme sistemlerimiz tarafından günlük, haftalık ve aylık dönemlerde üretilen raporları okunabilir, anlamlı bir veriye çevirerek müşterilerimiz ile paylaşıyoruz.

7/24 Proaktif Servis İzleme ve Yönetim Altyapısı

Veri Merkezimizde barındırdığımız veya uzaktan yönetim hizmeti sağladığımız tüm sistemlerin altyapı bileşenlerinde ve uygulamalarda oluşan anormal değişiklikleri izleme araçları ile 7/24 takip ederek kayıt altına almaktayız. Kritik uygulamaların performans metriklerini ölçümleyerek, performans sorununa neden olabilecek konuların önceden tespitinin yapılabileceği verilerin çıkarılmasını sağlamaktayız. Müşteri ya da uygulama tarafındaki spesifik izleme metriklerinin yanı sıra, performans ve erişilebilirlik izlemelerinin servis seviyelerini kritik iş uygulamaları veya servisler ile ilişkilendirerek, farklı servis pencerelerinde izleyip ölçümlemekte ve müşterilerimize raporlamaktayız.

Uygulama Performans İzleme ve Yönetimi

Uygulama Performans Yönetimi (APM) uygulamaların performansını, kullanılabilirliğini ve kullanıcı deneyimini yönetme sürecidir. APM, son kullanıcıları, yazılım uygulamasını destekleyen sistemleri ve ağ alt yapısında işlemlerin gerçekleştirilme hızını izleyerek olası darboğazlara ve hizmet kesintilerine uçtan uca genel bir bakış sunar. Bu pratik açıdan bir uygulamanın hızını, güvenilirliğini ve diğer performans ölçümlerini en iyi düzeyde servis etmeyi sağlar.

SabancıDx olarak Uygulama Performans Y önetimi ve İzleme hizmetini aşağıdaki kapsamda vermekteyiz;

• Lokal, DMZ, blade, ESX, firewall, WAN, internet trafikleri analiz edilebilmesi,
• Trafik mirror edildikten sonra problemle ilgili sorunun network mü, uygulama mı, sunucu kaynaklı mı olduğu tespit edilebilmesi,
• Geçmişe yönelik analizlerde yönlendirilen trafiğin miktarına göre datanın analizinin yapılması,
• Her türlü performans, kesinti, yavaşlık problemleriyle ilgili analiz yapılması,
• Real-time analiz yapılabilmesi

Bulut Bilişim Hizmetleri

Bulut bilişim hizmeti; işlemci, sunucu, depolama, veri tabanı, network, yazılım ve veri analitiği gibi hizmetlerin müşterilere Hızlı, Kolay, Esnek ve Ölçeklenebilir olarak Kullandıkça Öde modeli ile sunulmasıdır. Bulut teknolojileri, operasyon maliyetlerinizi %60 – %70’lere kadar azaltarak altyapınızı daha etkin bir şekilde kullanmanıza, aynı zamanda iş gereksinimlerine göre ölçeklenebilen çözümler oluşturmanıza imkân vermektedir.

SabancıDx olarak veri merkezimizi AWS ve Azure gibi genel bulut platformları ile entegre ederek müşterilerimize farklı kullanım senaryolarına uygun çözümler oluşturmaktayız.

1) Veri Merkezi Çözümleri: Müşteri ihtiyaçlarına özel regülasyon nedeni ile kurum verilerinin ülke sınırları içerisinde kalmasını gerektirecek uygulamalar için özel bulut çözümleri

2) Genel Bulut Çözümleri: AWS veya Azure gibi genel bulut platformları üzerinden müşterilere sunduğumuz çözümler

3) Hibrit Bulut Çözümleri: Genel bulut hizmetleri ve veri merkezi hizmetlerinin birlikte kullanıldığı çözümler

SabancıDx Olarak Bulut Bilişim Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:
• Bulut dönüşüm danışmanlık hizmetleri ve proje yönetimi
• Bulut servislerinin yönetimi (güvenlik, erişim yetkilendirme, otomasyon, kapasite planlama, network vb. servislerin yönetimi)
• Bulut sisteminde çalışan uygulamaların işletim sistemi, güvenlik, veri tabanı ve orta katman seviyesinde yönetimlerinin yapılması

Veri Yedekleme Hizmetleri

Kurumunuzun en önemli değeri olan kurumsal verilerinizi olası donanım problemlerine, insan hatalarına ve siber güvenlik tehditlerine karşı koruyoruz. İş sürekliliğini sağlamak için müşterilerimizin istediği tüm sistemleri, yine müşterilerimizin kararını kendilerinin vermiş olduğu veri yedekleme politikalarına uygun bir şekilde yedekleyerek geri dönüş testlerini yapıyor ve istenildiği takdirde verilerin olası bir felaket durumundan etkilenmelerini önlemek için uzak ofislerimizde yer alan Veri Yedekleme Merkezlerimiz ile verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyoruz.

Kullanıcı Yedekleme Hizmeti

Kurumunuzdaki son kullanıcı cihazlarında bulunan iş kritik verilerin (PC, NB, Tablet, Akıllı Telefonlar) kurum politikasına göre, otomatik olarak özel bulut altyapısına yedeklenmesi, cihazlar arasında veri paylaşımı ve verilerin korunması sağlıyoruz.

Felaketten Kurtarma ve İş Sürekliliği Hizmeti

Kurumlar için hayati derecede önemlilik taşıyan risklerden birisi de felaket zamanlarında iş sürekliliğini sağlayan sistemlerin en hızlı ve sıfır/minimum veri kaybı ile hedeflenen sürede tekrar çalışır hale getirilmesidir. Bu kapsamda sağladığımız hizmetler;

SabancıDx Olarak Felaketten Kurtarma ve İş Sürekliliği Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler;
• Felaketten Kurtarma Planlarının Hazırlanması
• Yılda En Az Bir Defa Felaketten Kurtarma Testlerinin Gerçekleştirilmesi
• İş Sürekliliği Planlarının Oluşturulması İçin Gerekli Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi
• “Olağanüstü Durum Merkezi” Altyapısının Sağlanması
• İletişim Altyapısının Sağlanması
• Verilerin Farklı Noktalarda Yer Alan Veri Merkezlerinde Yedeklenmesinin Sağlanması ve Düzenli Olarak Kontrolünün Yapılması

Felaketten kurtarma hizmetinde en kritik nokta yapılan testlerin niteliğidir. Müşterilerimizin aktif katılımı ile gerçekleştirilen bu testler ile birlikte kritik iş süreçlerinin hepsinin test edileceği senaryolar üretilerek, olası bir felaket durumunda yaşanabilecek kesinti ve veri kaybının ölçümlenmesi ve Olağanüstü Durum Merkezi üzerinden sürecin yönetilerek sistemlerin tekrar çalışır duruma getirildiği provalar yapılmaktadır. Yapılan bu provalar ile elde edilen sonuçlar planlamalara yansıtılarak bir sonraki test sürecinde tekrar kontrol edilmektedir.

Sunucu ve Altyapı Sağlama

Kurumların IT altyapı ihtiyaçları değişkenlik göstermekle birlikte, zaman ya da iş yüklerine bağlı olarak hızlı bir şekilde artıp azalabilmektedir. Kurumların kendi kaynakları ile bu esnekliği sağlayabilmeleri zor ve yüksek maliyetli bir süreç halini almaya başlamıştır. İşte tam da bu noktada SabancıDx, müşterilerinin tüm altyapı ihtiyaçlarını ölçeklenebilir şekilde servis (IaaS) olarak sağlayarak hızlı çözümler sağlamaktadır. Yeni altyapı talepleri ya da büyüme istekleri, esnek bir kiralama modeli ile sunulmaktadır.

Sunucular; sanal ve fiziksel boyutta olmak üzere farklı performanslarda depolama alanı ve yük dengeleyici şeklinde vermiş olduğumuz altyapı servisleridir.

İşletim Sistemi Yönetimi

İşletim sistemi yönetimi, üzerinde çalışan kritik iş uygulamaları nedeniyle büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Microsoft Windows, Linux, Unix ve AS400 işletim sistemi uzmanı çalışanlarımızla 7/24 kesintisiz hizmet sağlamaktayız.

SabancıDx Olarak İşletim Sistemi Yönetimi Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler;
• Kurulum
• İzleme
• Performans Takibi ve Yönetimi
• Yetkilendirme
• Yama Yönetimi
• Kümeleme (Clustering) Konfigürasyon ve Yönetimi
• Versiyon Yükseltme
• Problem Giderme
• Kullanıcı Yönetimi

Aktif Dizin Servisleri (Active Directory) ve Mesajlaşma Yönetimi

Kurumların mevcut ihtiyaçları içerisinde önde gelen servislerden birisi de kimlik yönetimi ve mesajlaşma servisleridir. Bulut bilişim hizmetleri kullanımının yaygınlaşması ile birlikte servis olarak alınabilen bu mesajlaşma hizmetlerinin etkin ve güvenli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

SabancıDx Olarak AD ve Mesajlaşma Hizmetleri Yönetimi Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler;
• AD Servislerinin Yönetimi – AD Replication, AD Sites
• Kullanıcı - Grup - OU Yönetimi
• Grup Politikaları Yönetimi
• Güvenlik Politikaları Yönetimi
• AD Rollerinin Yönetimi
• ADFS Yönetimi
• DNS Yönetimi
• Exchange Sistemlerinin Yönetimi
• DAG ve Cluster Yönetimi
• Mail Sistem Politikalarının ve Kurallarının Yönetimi
• Office 365 Yönetimi
• Mesajlaşma Sistemleri İçin Antivirus Yönetimi

Veri Tabanı Yönetim Hizmetleri

SabancıDx, geleneksel ve açık kaynak kodlu veri tabanları yönetim desteğini uzman kadrosu ile 7/24 sağlamaktadır.

Destek Verilen Veri Tabanı ve Teknolojileri
Oracle (RAC, Active Data Guard), Oracle Exadata, Oracle E-Business Suite, SQL Server ( Alwayson, Log Shipping Replikasyon Çözümleri), MySQL, PostgreSQL, MongoDB, RedisDB, AWS RDS Servisleri

Sunulan Veri Tabanı Yönetim Hizmetleri

• Kurulum ve Yapılandırma
• Update ve Upgrade
• Veri Tabanı Yedekleme ve Geri Yükleme
• Veri Tabanları Arası Veri Aktarımı Hizmetleri (Export/Import, Obje Replikasyonu)
• Veri Tabanı Migration
• Veri Tabanı Konsolidasyon
• Veri Tabanı Güvenlik Hizmetleri
• Veri Tabanı Yönetimi (Obje Yönetimi, Kullanıcı ve Yetki Yönetimi, İstatistik Yönetimi)
• Veri Tabanı İzleme
• Veri Arşivleme ve Historik Veri Silme
• Audit Yönetimi
• Sağlık Taraması Hizmetleri

Uygulama ve WEB Sunucu Yönetim Hizmetleri

SabancıDx, geleneksel ve açık kaynak kodlu uygulama ve web sunucu yönetim desteğini uzman kadrosu ile 7/24 sağlamaktadır.

Destek Verilen Teknolojiler
Oracle Weblogic, Oracle ESB ve SOA Suite, IBM Websphere, JBoss, Apache/Apache Tomcat, Microsoft IIS, Kafka, Nginx, Graylog, Elasticsearch, Fuse, ActiveMQ, Apiman, Apache ZooKeeper, Keycloak, SonarQube

Sunduğumuz Uygulama ve Web Yönetim Hizmetleri
• Kurulum ve Yapılandırma
• Update ve Upgrade
• Yedekleme ve Geri Yükleme
• Uygulama Konfigürasyon Export/Import
• Migration
• Uygulama Konsolidasyon
• Güvenlik Hizmetleri
• SLA ve KPI’lar İle Servis Bazlı Yönetim
• Proaktif İzleme
• Entegrasyon
• Sağlık Taraması Hizmetleri

SAP Basis Hizmetleri

SabancıDx deneyimli danışmanları ile tüm SAP uygulama ve birleşenlerine Basis desteği vermektedir. Bu çerçevede müşterilerimizin SAP sistemlerini güvenli, güncel, yedekli ve yüksek erişilebilirlik ile uçtan uca yönetmekteyiz. Sistemlerinizi 7/24 proaktif izleyerek sorunu oluşmadan çözmekte, yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çalışmaktayız.

Gerçekleştireceğimiz SAP Solution Manager konfigürasyonlarının yönetimini, SAP uygulamalarınızın ITIL süreçlerine uyumlu olacak şekilde sağlayabilirsiniz.

Aşağıda listelenen ileri düzey SAP Basis Hizmetleri ve daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Tüm SAP Modül ve Birleşenleri İçin SLA ve KPI’lar ile SAP Basis Yönetimi
• SAP HANA Kurulum, Upgrade ve Migration
• Üst Birim (Client), Homojen veya Heterojen Sistem Kopyalama
• Tüm Platformlar İçin OS/DB Migration Hizmeti
• Olağanüstü Hal Merkezi ve Yedekleme Stratejileri Oluşturma
• Ölçeklendirme (Sizing) ve Mimari Destek
• SAP Solution Manager Konfigürasyon ve Entegrasyon
• Proaktif 7/24 Servis İzleme ve Performans Tuning

SAP HANA Hizmetleri

Bellek-içi teknoloji ürünü olan SAP HANA’ nın açılımı “High-Performance Analytic Appliance” olup, operasyonlarda toplanan ve üretilen büyük hacimli ayrıntılı bilgileri analiz etme olanağı sağlamaktadır.

SAP HANA platformu dağıtılmış bellek içi veri platformunu ifade eder. Şirketler bu teknolojiyi kullanarak çok büyük işlem hacimlerini kısa sürede yapabilmekte ve gerçek zamanlı analitik verileri kullanabilmektedir. Gelecek nesil veri platformu olan SAP HANA, şirketlerin daha hızlı, çevik ve verimli olarak iş geliştirebilmeleri için özel geliştirilmiştir. Uzun zamandır şirketler operasyonel, raporlama ve analitik süreçleri ve çeşitli uygulamalar için birçok farklı teknolojiye başvurmaktaydı. Bu teknolojiler gerçek zamanlı veri paylaşımını desteklemek konusunda her zaman engellerle karşılaşmalarına neden olmaktaydı. SAP HANA’nın sunduğu dağınık yapıdaki bellek içi veri platformu ise bu engellerin aşılması için birçok yeni ve özgün özelliğe sahiptir. Bu teknoloji ile gereğinden fazla yazılım ve donanımlara yatırım yapmaya gerek kalmamakta ve bütünleşik sistemlerin karmaşıklığı azaltılarak, IT çalışanlarının verimliliği artırılmaktadır.

SabancıDX olarak müşterilerimize SAP HANA teknolojisini servis olarak sağlamakta olup bununla birlikte aşağıdaki avantajları sağlamaktayız.

• BT maliyetlerini azaltma,
• Bellek içi teknolojisi veride gerçek zamanlı analiz yapabilme,
• Hızlı raporlama araçlarıyla kullanabilme,
• Bilgiye kolayca erişebilme ve onu işleme,
• Daha hızlı güncelleme yapabilme,
• Esnek bir platform ile sürekli güncel uygulama yapabilme

Firewall Yönetimi (Dedike/Paylaşımlı)

Firewall Yönetimi kapsamında, bilgi varlıklarının korunması için veri merkezi ya da müşteri tarafında proje detaylarına göre dedike ya da paylaşımlı olarak erişim seviyesinde güvenlik sağlanmaktadır. Bilgilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla sektöründe öncü firmaların ürünleri ile çalışıyoruz!

Tüm kural ve politikalar cihazlara merkezi olarak yüklenmektedir.

Kuruma özel güvenlik altyapısı oluşturulabilmekle birlikte, sistemin kesintisiz bir şekilde çalışırlığını sağlayabilecek, isteğe bağlı yedekli yapılar da kullanılabilmektedir.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7/24 izlenmektedir.

IPS/IDS Yönetimi (Dedike/Paylaşımlı)

IPS/IDS Yönetimi kapsamında, internet ve intranet üzerinden sistemlerinize yönelik yapılacak atakların sahip oldukları imza veri tabanları üzerinden kimlik tespitleri yapılarak, sunucularınızın saldırılara karşı korunması amacıyla bloklama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bilgilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla sektöründe öncü firmaların ürünleri ile çalışıyoruz!

Kuruma özel güvenlik altyapısı oluşturulabilmekle birlikte, sistemin kesintisiz bir şekilde çalışırlığını sağlayabilecek, isteğe bağlı yedekli yapılar da kullanılabilmektedir.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7/24 izlenmektedir.

URL Filtreleme/Proxy (Dedike/Paylaşımlı)

URL Filtreleme Hizmeti kapsamında kurumlara, şirket politikalarına uygun olmayan web sitelerine yönelik erişimi engelleme olanağı tanınmaktadır. Proxy hizmet kapsamında ise, kurum ağlarının ortak proxy sunucusu üzerinde yer alan web tabanlı Antivirüs ile, Spyware vb. zararlı yazılım ve kodlara karşı korunması sağlanmaktadır. Gateway seviyesinde bir çözüm olması nedeni ile kullanıcı bilgisayarlarına herhangi bir yazılım yüklenmesine gerek duyulmamaktadır.

Bilgilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla sektöründe öncü firmaların ürünleri ile çalışıyoruz!

Kuruma özel güvenlik altyapısı oluşturulabilmekle birlikte, sistemin kesintisiz bir şekilde çalışırlığını sağlayabilecek, isteğe bağlı yedekli yapılar da kullanılabilmektedir.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7/24 izlenmektedir.

SSL VPN Hizmeti

SSL VPN Hizmeti kapsamında, kullanıcılar kurumsal iletişim ağına (Network) uzaktan, güvenli şekilde bağlanabilmektedir. Bu kapsamda dedike SSL VPN cihazları, kurumların Active Directory servisleri ile entegre çalışarak grup bazlı erişim tanımlarının yapılmasına da imkân vermektedir. Hizmet istenildiği takdirde OTP hizmeti ile de beraber çalışabilmektedir.

Kuruma özel güvenlik altyapısı oluşturulabilmekle birlikte, sistemin kesintisiz bir şekilde çalışırlığını sağlayabilecek, isteğe bağlı yedekli yapılar da kullanılabilmektedir.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7/24 izlenmektedir.

AntiVirüs/AntiSpam (Dedike/Paylaşımlı)

AntiVirüs/AntiSpam Hizmeti kapsamında kurumlara, internet üzerinden gelen e-postaların içerisinde yer alabilecek olası Spam, Virüs, Trojan vb. zararlı yazılımların kurumsal iletişim ağına (Network) erişiminin engellenmesi amacı taşınmaktadır. Böylece tüm zararlı e-postaların erişimi internet girişinde engellenmekle birlikte, temiz ve güvenli e-postaların kuruma ulaştırılması sağlanmaktadır.

AntiVirüs/AntiSpam Hizmeti, istenildiği takdirde dedike hizmet olarak da verilebilmekle birlikte, sistemin kesintisiz bir şekilde çalışırlığını sağlayabilecek, isteğe bağlı yedekli yapılar da kullanılabilmektedir.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7/24 izlenmektedir.

DDOS (Distributed Denial of Service Attack) Önleme Hizmeti

DDOS Önleme Hizmeti kapsamında, internet erişimi ve internete açık sunucular için volumetrik bir DDOS atağının engellenmesi amacıyla servis sağlayıcısı üzerinden DDOS önleme hizmeti sağlanmaktadır.

DDOS Önleme Hizmeti, istenildiği takdirde dedike hizmet olarak da verilebilmekle birlikte, koruma şekilleri farklı senaryolar için de kullanılabilmektedir.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7/24 izlenmektedir.

Yük Dengeleme Hizmeti/WAF Hizmeti

Yük Dengeleme Hizmeti / WAF Hizmeti kapsamında, web servisleri tarafında oluşan yoğun trafiğin farklı sunuculara yönlendirilmesiyle, sunucuya gelen isteklerin cevaplanma süresi azaltılarak yük dağıtma işlemi uygulanmaktadır.

WAF Hizmeti ile istenildiği takdirde, gelen istekler içerisinde yer alan zararlı erişim hizmetleri de engellenebilmektedir.

Kuruma özel güvenlik altyapısı oluşturulabilmekle birlikte, sistemin kesintisiz bir şekilde çalışırlığını sağlayabilecek, isteğe bağlı yedekli yapılar da kullanılabilmektedir.

Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7/24 izlenmektedir.

Proaktif Tehdit İzleme ve Log Yönetim Hizmeti

Proaktif Tehdit İzleme ve Log Yönetim Hizmeti kapsamında, kurumların iletişim ve bilgi teknolojileri altyapısında oluşabilecek güvenlik olaylarına karşı olası olayların önceden tespit edilerek zararların oluşmadan önlenebilmesi amacıyla, sistemlerin 7/24 proaktif olarak izlenmesi ve gözlenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında 5651 No’lu Uyum Yasası’nın gerektirdiği yasal yükümlülükler ile log kayıtlarının, yasaların gerektirdiği sürece saklanması ve istendiği durumlarda raporlanması mümkün olacaktır.

Proaktif Tehdit İzleme Hizmeti

• İlişkilendirilmiş loglar üzerinde oluşabilecek tehditlerin IBM’in dünya genelindeki Güvenlik Operasyonları Merkezleri’nden 7/24 anlık olarak izlenmesi ve tespit edilen tehditlere dönük aksiyon alınabilmesi
• Dünyanın en büyük tehdit ve güvenlik açığı veritabanını kullanarak, ilişkilendirilen kural setleri ile oluşabilecek risklere karşı önlem alınabilmesi
• Geçmiş ve gerçek zamanlı tehdit analizlerinin yapılması
• IBM X-Force araştırma ekibi dünya genelindeki zafiyetleri ve saldırıları araştırıp izliyor olmakla birlikte, mevcut toplanan loglarda bu zafiyetlerin bulunması durumunda proaktif önlem alınması
• Politika istisnalarını ve kullanıcı davranışı trendlerini içeren haftalık ve aylık Trend Analizi raporunun alınması

Log Yönetimi Hizmeti

Log Yönetimi Hizmeti Kapsamındaki Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;
• Müşteri tarafında dağınık tutulan logların merkezi bir veritabanında toplanarak tek bir web arayüzü üzerinden erişilebilir hale getirilmesi
• 5651 yasasına uygun bir şekilde logların saklanması ve gerekmesi durumunda raporlanması
• Log kapasitelerinin artması durumunda kurulmuş olan mimarinin genişleme olanağının bulunabilmesi
• Yeni SIEM altyapısında log korelasyon yeteneğinin olması ile toplanan loglardan müşteri ihtiyaçlarına özel korelasyon kurallarının oluşturulabilmesi
• Raporlama sayfası desteği ile web ara yüzünden istenilen logların araştırılabilme imkânı

DLP hizmeti (Dedike/Paylaşımlı)

DLP ( Data Loss/Leak Prevention- Veri Kaybı/Sızıntısı) Önleme teknolojisi, şirketler için hayati kabul edilen ör; bütçe dosyaları, rakip analizleri, proje dokümanları, teknik dokümanlar, araştırma geliştirme çalışmaları gibi değerli verileri ya da veri tabanlarını sisteme tanıtarak, bu bilgilerin çalınmasını veya şirket dışına yapılacak olan bilgi transferini şirket politikasına uygun şekilde engelleyebilecektir.

Merkezi olarak yönetilen DLP sistemi, önceden tanımlanmış kaynakları koruma altına alır, entegrasyon çerçevesinde değerli verinin uygulamalar üzerinden (e-mail, web mail, IM, P2P, Skype), ağ sistemleri üzerinden, fiziksel aygıtlar üzerinden (yazıcılar, USB hafızalar, faks, CD/DVD) başka sistemlere gönderilmesini engellenebilmektedir.

SabancıDx olarak hizmet modelini iki farklı şekilde sunulabilecektir bunlar;

• DLP Yönetim ve İzleme Hizmeti: müşterinin alt yapısının yönetiminin ve izlenmesinin yapılan model
• DLP İzleme Hizmet Yönetimi: müşterinin alt yapısını kendisinin yönettiği izlemesini yaptırabileceği model

Ayrıcalıklı Kullanıcı Güvenli Erişim Yönetimi

Kurumların ayrıcalıklı hesaplara ve servis hesaplarına ait parolaların yönetimi ve sunuculara yapılan erişimlerin kaydedilebilmesi, güvenlik yönetiminin kolaylaştırılması, kontrol edilebilir hale gelmesi ile regülasyonlara uyumda kurumlara büyük avantajlar sağlamaktadır.

SabancıDx olarak müşterinin sahip olduğu windows, linux, unix platformlarında kullanılan kullanıcı/şifre bilgilerinin bir uygulama sisteminde korunma ve yönetme hizmetini sunulmaktadır.

Böylece, kullanıcıların bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir yazılım kurmasının, çalıştırmasının, sistem ayarlarını değiştirmesinin önüne geçilerek saldırılar da önlenmiş olur.

Servis Sunum Yöneticileri

Müşterilerimiz ile aramızdaki iletişimi ve koordinasyonu, Servis Sunum Yöneticilerimiz ile sağlamaktayız. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri, servis seviyesi hedeflerine göre hatasız ve problemsiz yönetecek şekilde takip etmekte ve operasyonel süreçleri yönetmekteyiz. Hizmetin kesintiye uğraması durumunda, en kısa sürede yeniden devreye alınması ve iş süreçlerinin devamlılığının sağlanması için uzman birimlerle koordinasyonu sağlamaktayız. Belirli dönemlerde müşterilerimiz ile bir araya gelerek, sunduğumuz hizmetler ile ilgili servis seviyelerini, teknolojik gelişmeler tarafında verimliliği artıracak önerilerimizi, olası riskleri ve yeni çözümlerimizi sunmaktayız.

Bulut Bilişim Hizmetlerinin Sağladığı Başlıca Avantajlar

Ölçeklenebilirlik:
• Sıfır kesinti ile İş Yükü-Uygulama Performansı arasındaki dengeyi koruyabilme, dönemsel kapasite ihtiyacını otomatik olarak karşılayabilme (ay sonu, kampanya dönemi, belirli günler)
• İstediğiniz büyüklükte kaynağa erişebilme ve kullanabilme imkânı

Maliyet Avantajı:
• Atıl kapasiteye baştan yatırım yapmaya gerek kalmaksızın sadece ihtiyaç olduğunda ödeme ve kullanabilme imkânı
• Veri merkezi çalıştırma ve bakım maliyetleri tarafında tasarruf sağlanması
• Büyük ölçekli kullanımlarda toplu alımın sağladığı düşük maliyet fırsatından yararlanabilme

Çeviklik:
• Uygulamalarınız için gerekli bileşenlerin otomasyon servisleri ile çok hızlı ayağa kaldırılması
• Yazılım geliştiriciler için test ve dağıtım süreçlerinin otomatize edilerek zaman ve maliyet avantajının sağlanması

Yüksek Erişilebilirlik:
• Uygulama bileşenlerinizi kendi aralarındaki yüksek hızlı network altyapısı ile destekleyen erişilebilirlik bölgeleri üzerinde çalıştırarak, herhangi bir felaketten etkilemeden çalıştırma imkânı

Esneklik:
• Uygulamalarınızı, seçeceğiniz kapasite değerleri doğrultusunda size en uygun işletim sistemi ve veri tabanı üzerinden dilediğiniz servisleri kullanarak çalıştırabilme imkânı

Yeni Nesil Teknolojilere Hızlı Adaptasyon:
• Veri Analitiği, Devops, Konteyner Teknolojileri, Sunucusuz Mimari, Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni nesil teknolojilere minimum maliyetle, hızlıca adapte olabilme imkânı

Son Kullanıcı Destek Hizmetleri

SabancıDx olarak, kurumlara sunduğumuz uçtan uca veri merkezi hizmetlerimizin yanında son kullanıcı destek hizmetleri konusunda da sahip olduğumuz tecrübeli kadro ile bu alanda da profesyonel olarak hizmet vermekte ve elimizdeki bilgi havuzu sayesinde müşterilerimize katma değer sağlamaktayız. Son kullanıcı hizmetleri kapsamında servis masası (çağrı merkezi), saha destek ekipleri ve uzak destek ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Tüm bunların yanında günümüz trendlerine uygun olarak müşterilerimiz ile düzenli bir şekilde self service çözüm önerilerini paylaşmakta ve böylece son kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaktayız.

Servis Masası Hizmetleri

Son kullanıcılardan çağrı merkezimize iletilen talep ve sorun bildirimlerini karşılıyor, bilinen sorun ve talepler için telefonda hızlı çözüm sağlıyoruz.

Diğer bildirimleri servis yönetimi uygulamamıza kaydederek, konusunda uzman gruplarımız ile çözüm sağlanması için paylaşıyoruz.

Bununla birlikte destek ekiplerine yönlendirilmiş konuların güncel durumu hakkında müşterilerimizi de ayrıca bilgilendiriyoruz.

Verdiğimiz hizmetin kalitesini ölçümlemek ve sürekli hizmet iyileştirmesi sağlamak adına anket aramaları düzenliyor, müşterilerimizin geri bildirimlerine yönelik aksiyonlar alıyoruz.

Servis Yönetim Standartları ve Süreçleri

Hizmet kalitemizi uluslararası standartlarda tutmak için ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001 sertifikalarımız ve ITIL prensipleri çerçevesinde yürüttüğümüz destek süreci ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bu standartlar doğrultusunda, müşteri memnuniyetini, iş sürekliliğini, bilgi güvenliğini ve şirket süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Müşterilerimizden gelen tüm arıza ve taleplerin, servis yönetim uygulamamızda kayıt altına alınarak, taahhüt edilen servis seviyelerine göre sunulmasını sağlamaktayız. Adanmış süreç yöneticilerimiz ile operasyonun kalite standartları çerçevesinde yürütülmesini sağlayarak, belirli periyotlarda denetlenmesi ve göstergelerle ölçümlenmesi hizmetini vermekteyiz. Proaktif analizler ile iyileştirilecek alanların tespitini yaparak, öngörülebilen olayların oluşumunu engelleyecek önleyici aksiyonlar almaktayız.

Sayfayı Aşağı Kaydırın
icon scroll down

HİZMETLER