Icon Facebook Icon Twitter Icon Linkedin
Yükleniyor
YÜKLENİYOR
Kariyer

KARİYER

SabancıDx Ailesinin Bir Üyesi Olmak “Biz, ekip ruhuyla güçlenen bir aileyiz.”

Geleceği şekillendirme sürecinde başarılarımızın temelinde çalışanlarımız, gücümüzün temelinde ekip ruhumuz yer alıyor.

Temel Değerlerimiz

Samimiyet: “Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin merkezine sevgi, saygı ve güveni koyar; olduğumuz gibi görünür göründüğümüz gibi oluruz.”
Sürekli Gelişim: “Yenilikten heyecan duyan pozitif bir merakla, kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir ve değişimin öncüsü oluruz.”
Cesaret: “Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan asla korkmayız. İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır ve aksiyona geçeriz.”
Tutku: “Yaptığımız her işe coşku, heyecan ve azimle gönülden inanarak yaklaşırız; tüm çevremizi enerjimizle harekete geçiririz.”
Katılım: “İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, onları teşvik eder, farklı fikirlere değer verir ve çoklu iş birlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.”

Yetkinliklerimiz

Tüm Çalışanlarımızın Ortak Özellikleri;

Farklılıklara Değer Veren: Farklı bakış açılarını ve kültürleri anlayan, tanıyan ve değer veren bir aileyiz.
Dayanıklı Olan: Zor durumlarla ve engellerle karşılaşıldığında asla pes etmeden denemeye ve daha iyiyi aramaya devam eden bir aileyiz.
Cesur Olan: Zor konularla yüzleşen, yılmayan, gösterilmesi gereken çabayı gösterip, söylenmesi gereken her şeyi söyleyen bir aileyiz.
Deneyimlerden Öğrenen: Yenilikleri denemeye istekli olan, deneyimleyerek öğrenen, başarı ve başarısızlıkları gelişim fırsatı olarak değerlendiren bir aileyiz.
Sonuç Odaklı: Zor koşullar altında bile istenen sonuçlara sürekli ulaşabilen bir aileyiz.
Aksiyon Odaklı: Yüksek enerji, heves ve aciliyet duygusu ile yeni fırsatları ve zorlu durumları üstlenen bir aileyiz.
İş birliği: İş birlikleri kuran ve paylaşılan hedefleri karşılamak için diğerleriyle iş birliği içinde çalışan bir aileyiz.

Liderlerimizin Ortak Özellikleri

Global Bakış Açısı ile ve Uzun Vadeli Düşünen: Konulara geniş ve kapsamlı bir bakış açısıyla bakabilen, gelecek trendlerini takip eden ve uzun vadeli düşünebilen liderlere sahibiz.
Yeniyi ve Daha İyiyi Arayan: Farklı, yeni metot ve yaklaşımları dikkate alan; gelişen ve sürekli bir öncekinden daha iyi olan iş yapış biçimleri oluşturan ve uygulamaya alan liderlere sahibiz.
Paydaşları Dengeli Yöneten: İhtiyaçları pro-aktif olarak öngörebilen, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik aksiyonlarda doğru dengeyi sağlayabilen liderlere sahibiz.
Çevik Karar Alan: Organizasyonu ileriye götürecek doğru kararları veriye dayalı olarak, etkin bir biçimde, zamanında alabilen ve uygulayabilen liderlere sahibiz.
Vizyon ve Amaç Yaratan: Doğru bir vizyon, etkili bir amaç ve anlam yaratarak, bireyleri ve ekipleri bu doğrultuda yönlendirebilen liderlere sahibiz.
Etkili Takımlar Oluşturan: Farklı stiller, bakış açıları ve deneyimlerden oluşan, ortak hedefe koşan güçlü takımlar kuran liderlere sahibiz.

SabancıDx’de İK Yolculuğu

İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci

SabancıDx; ekip ruhuna inanan, yenilikçi, içinde bulunduğu kurum kültürüne uygun ve kendini geliştirmeye odaklı adayları organizasyona katmak üzere işe alım süreci uygulamaktadır.

SabancıDx’de seçme ve yerleştirme süreci; kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayı bulunup yerleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Öncelikle, açılan pozisyonlar şirket içinde duyurularak çalışanlardan aday önerileri alınmaktadır. Sonrasında, işe alım portalları üzerinden alım sürecindeki adaylar ile buluşulmaktadır. Yeni çalışanların şirkete kazandırılma sürecinde; yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat, İngilizce testi, kişilik envanteri uygulaması ve referans araştırması sonrasında teklif aşamaları geçilmektedir.

Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları, başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır. Tüm adaylar iş başvuru sonucu ile ilgili bilgilendirilmektedir.

SabancıDx‘e Nasıl Başvuru Yapabilirim?
SabancıDx aktif ilanlarına ve iş fırsatlarına, web sitemizden veya Linkedin sayfamız üzerinden ulaşılabilmektedir. Genel başvuru ise, calisandeneyimi@sabancidx.com e-posta adresine özgeçmiş iletilerek yapılabilmektedir.

SabancıDx’de Nasıl Staj Yapabilirim?
SabancıDx olarak çalışkan, dinamik ve genç bireylere; şirketimiz bünyesinde her yılın yaz dönemi boyunca ve güz dönemi olarak staj olanağı sunmaktayız. Staj programları çerçevesinde kazanılan iş deneyimleri, iş hayatına atılmış en ideal ilk adımları oluşturmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde staj yapan öğrenciler akademik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatını yakalamaktadırlar. Aynı zamanda firmamızı ve kültürünü tanıma şansına sahip olan gençler, Sabancı ailesinde kalıcı olabilmek için gereksinim duyacakları nitelikleri geliştirme olanağına da sahip olmaktadırlar.

Staj süresince yüksek performans gösteren stajyerlerimiz yetiştirilmek üzere, çalışan işe alım dönemlerimizde öncelikli olarak değerlendirilirler ve deneyimlerini geliştirebileceği bir iş fırsatı sağlanır.


Performans Sistemi

Performans Sistemi

Performans sistemi uygulamamız; şirket stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın aktif katılımı olacak şekilde iş ve gelişim hedeflerinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve yıl sonu değerlendirmesi aşamalarından oluşmaktadır. Performans değerlendirmelerimize ilişkin çıktılar; terfi, görev değişiklikleri, ödüllendirme, ücretlendirme ve gelişim planlama gibi diğer İnsan Kaynakları süreçlerimizi de destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.


Eğitimler

Eğitimler

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimi, bizim için büyük önem taşıyor.

SabancıDx’de, çalışanlarımız ilk çalışma haftasında dahil olacağı oryantasyon programı ile birlikte bir eğitim ve gelişim sürecine de dahil edilmektedir. Performans Değerlendirme Süreci ve 360 derece yetkinlik değerlendirme sonucuna göre, çalışanlarımızın gelişim planları oluşturulur. Gelişim araçları olarak; işbaşı/hizmet içi eğitimler, rotasyon, online eğitimler ve uzmanlık eğitimleri gibi modeller kullanılmaktadır. Ayrıca çalışanlarımıza isteğe bağlı online İngilizce eğitim desteği verilmektedir.

Bununla beraber liderlerimize özel, Liderlik Gelişim Programları tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.


Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi sürecimiz ile yüksek potansiyelli çalışanlarımıza gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkânlarının sağlanması ve de daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmalarının planlanmasını hedefliyoruz.

Her yıl yapılan Potansiyel Değerlendirme sonucunda şirketimizdeki yüksek potansiyel / genç yetenekler ile potansiyel havuzu oluşturulur. Organizazyon Başarı Planlaması çalışmamız kapsamında yedekleme planları görüşülür ve potansiyel olarak belirlenen çalışanlara özel olarak, bir sonraki pozisyona hazırlanmaları sağlanır. Bu sayede çalışanlarımıza hem şirket içinde hem de grup şirketlerimizde yatay ya da dikey geçiş fırsatları oluşturulması hedeflenmektedir. Bu süreç sayesinde şirketlerimizdeki kritik pozisyonlar, etkin bir şekilde yedeklenmekte ve böylece sürdürülebilir performans sağlanmaktadır.


Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası

• Maaş ödemelerimiz tüm çalışanlarımız için yıllık 12 brüt maaş ve 4 brüt maaş ikramiyesi olarak uygulanmaktadır.
• Çalışanlarımıza ödenen ücretler; Hay Group İş Değerleme Metodolojisi, Yıllık Ücret Araştırma Raporları ve çalışanın performans sonuçları dikkate alınarak; her yıl Ocak ayında gözden geçirilir.
• Performans bazlı prim uygulamamız bulunmaktadır.


Yan Haklar ve Uygulamalar

Yan Haklar ve Uygulamalar

• %100 işveren katkılı Özel Sağlık Sigortası
• Otomatik Katılımlı BES’e ek olarak katılım koşullarını sağlayan çalışanlara Kurum Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi
• %100 işveren katkılı Hayat veya Ferdi Kaza Sigortası
• Servis Hizmeti
• Yemekhane Hizmeti
• Belirli pozisyonlar için Araç Tahsisi
• Şirket Cep Telefonu ve Kurumsal GSM Hattı
• Yasal yıllık izin sürelerinin üzerinde Yıllık İzin Uygulaması
• Acil durumlar nedeniyle yaşanabilecek maddi sıkıntıların giderilmesi için Taksitli Avans Uygulaması
• Kariyer imkanı için yakınlarını tavsiye eden çalışanlarımızı ödüllendirdiğimiz Arkadaşını Öner Uygulaması
• Fiziken çalışma yerinde bulunması gereken pozisyonlar haricindeki tüm çalışanlarımız için Esnek Mekan Uygulaması

Sayfayı Aşağı Kaydırın
icon scroll down