Icon Facebook Icon Twitter Icon Linkedin
Yükleniyor
YÜKLENİYOR
Hizmetler

İLERİ VERİ ANALİTİĞİ

Veriyi Anlamlandırır
SabancıDx, İleri Veri Analitiği ile verinizi anlamlandırarak değere, değeri ise kazanca çevirerek şirketinizi rekabette bir adım “ileriye” taşır!

İleri Veri Analitiği ile verilerinizi değere, değeri kazanca çevirin.

Günümüz rekabet ortamında kazanmak ile kaybetmek arasındaki sınır sürekli daralmaktadır. Artık rekabetçi piyasa şartlarında kazanmak, yaratıcı hamleler ve zamanında alınan sağlıklı kararlarla mümkün olabilmektedir. Özellikle hızlı değişen pazarlarda ve kâr marjlarının küçüldüğü alanlarda veri, aynı hızda gelişen teknoloji ve analiz yöntemleri ile işletmelere daha isabetli kararları, daha hızlı almalarına yardımcı olarak katma değer yaratacak yenilikleri mümkün kılacak potansiyeli sağlayacaktır.

İleri Veri Analitiği; yüksek hacimli verilerden bir iş değeri yaratmak üzere istatistik bilimi ile modern sayısal hesaplama yöntemleri arasındaki entegrasyonu sağlayarak, firmaların bu potansiyeli açığa çıkarmaları için gereksinim duydukları bilgi ve araçlara erişimini mümkün kılmaktadır.

SabancıDx, teknolojik alandaki tecrübesinin yanında yenilikçi ve ekonomik çözümleriyle sürdürülebilir faydalar üreterek geleceği hedefleyen tüm şirketlerin en güçlü çözüm ortağı. SabancıDx, Geleceği Dijitalle Büyütür!

İleri Veri Analitiği

SabancıDx, dijital ve analitik çözümleriyle bilimi merkezine koyarak analitik dünyada oyun değiştirici bir rol üstlenmektedir.

SabancıDx deneyimli uzman kadrosu ile yeni değer modelleri yaratarak çıktılarını aksiyona dönüşebilen iç görüye dönüştürmekte ve kolay kullanılabilir analitik çıktılar, analitik modelleme, makine öğrenmesi ile yapay zeka üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Günümüzde dijital ekonominin yeni ham petrol kaynağı olarak görülen veri; firmaları, veriyi dikkate almaksızın karar alabilecekleri bir dönemin sonuna doğru yaklaştırmaktadır.

Analitik bakış açısının yaygınlaşması, firma çalışanlarının firma verilerine 360 derece bakış açısı ile yaklaşmasını ve kurumsal kültürün bütünleşik aksiyonlara dönüşmesini sağlamaktadır. Böylece karar alma süreçlerinde çok daha bir etkili kararlar alınabilmektedir.

Analitiğin karar mekanizması olduğu günümüzde veri, analiz ve tahminlemeye dönük ihtiyaçlar ise firmaların organizasyonel kültürünün değişmesini sağlamaktadır.

Veri görselleştirme, 360 derece müşteri bakış açısı, ileri veri analitiği teknikleri gibi teknolojik gelişmeler firmaların iç ve dış müşterileri tarafında stratejik ve taktiksel avantajlar sağlamaktadır. Dikkat edilmesi gereken konu ise başarılı sonuçlara ulaşmak için iş probleminin ve analitik çıktıların doğru tanımlanarak eşleştirilmesidir.

1) Dijital Çözümler

İş planı/modeli bünyesinde, sadece müşteri deneyimi tarafında olmamakla birlikte, iş planı içerisinde veya üzerinde etkili olabilecek birçok dijital fırsat ve tehdit barındırmaktadır.

SabancıDx olarak, dünyanın hızla dijitalleştiği günümüz koşullarında dijital çözümleri stratejik iş planlamalarına entegre etmek isteyen girişimlerin yanında yer almaktayız.

SabancıDx, sunduğu dijital çözümler ile iş modellerinin inovasyonunu gerçekleştirir!

Dijital Dönüşüm
SabancıDx, iş yapış tarzını geliştirerek hızlı çözümler sunan Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi üzerinden elde ettiği çözümler ile şirketlerin veri kapasitelerini yükselterek stratejik ve taktiksel çözümler sunmaktadır.

İş Modeli Danışmanlığı
SabancıDx, sunduğu analitik çözümler ile danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerin iş süreçlerinin, tek yönlüden çok yönlü analitik iş süreçlerine dönüştürülmesi sürecinde destek sağlamaktadır.

Veri Tabanı/Büyük Veri Çözümleri

Firmaların veri değerleri; verinin kalitesi, çözümlenmesi ve ilişkilendirilmesi ile paralellik göstermektedir. Verinin hızlı işlenmesi ve hızlı sonuç alınabilir bütünleşik yaklaşımlarla yönetilebilmesi, stratejik değer yaratma konusunda kritik önem taşımaktadır.

SabancıDx, gelişen veri sektöründe daha az maliyet ve daha hızlı çözümlerle fark yaratır!

Büyük Veri Servisleri: “Büyük Veri” terminolojisinin oluşması, verinin hacimsel gelişimine işaret etmektedir. Veri analizleri sonucunda elde edilen çıktıların, hızlı bir şekilde taktiksel amaç ve uzun vadede stratejik planlamanın bir parçası olarak kullanılması yadsınamaz. Big Data platformları verinin kaliteli, güvenilir ve hızlı işlenmesi için kritik önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı klasik ve kısıtlı veri tabanları müşteri bütünselliğinin var olduğu, hızlı ve kolay işlenebilir “Büyük Veri” platformlarına dönüştürülmektedir.

SabancıDx, Big Data platformları oluşturarak verinin keşfi, kalitesi, tekilleştirilmesi, ilişkilendirilmesi ve güvenliği ile ilgili çözümler sunarak verinin merkezileştirilmesini ve veri sözlüklerinin oluşturulmasını sağlar!

Bulut Servisleri: Verilerin hacim artışı, verilerin depolanma maliyetini de artırmaya başlamıştır. Bulut çözümleri ile verinin depolanması daha az maliyetli, daha kolay yönetilebilir bir hal almıştır.

SabancıDx, merkezi verilerin bulut servisleri üzerinden yönetilmesini sağlayarak stratejik hız kazanma avantajını sunmaktadır.

3) İleri Veri Analitiği Çözümleri

Firmaların, tahminlemeden öngörüye kadar tüm süreçler tarafında önlerinde uzun bir analitik yol haritası vardır.

SabancıDx, analitik tecrübenin artması amacıyla doğru analitik konseptler ışığında tahminsel modelleme, makine öğrenmesi ve yapay zekayı çözüm merkezine koymaktadır.

Verilere ulaşım ve bilgisayar işletimindeki artış, analiz konusunda yeni yöntem ve yaklaşımların ortaya çıkmasına önayak olmuştur. Artık tedarik zincirlerinde optimizasyon, pazarlama bütçelemesi gibi geleneksel analizlere çok daha ileri seviye teknikler ile yaklaşabilmek mümkündür. Bunun yanında kredi riski, fraud tespiti veya ağ güvenliği gibi davranışsal konularından makine öğrenmesi ile de daha doğru sonuçlar alınabilmektedir. Dolayısıyla çok yakın bir zaman içerisinde ses, fotoğraf veya video gibi yapılandırılmamış ve boyutları oldukça yüksek olan verileri anlamak için gerekli olan derin içerik analizi kullanma yeteneği birçok sektörde değişiklikleri de beraberinde getirecektir.

İleri veri analitiği çözümlerini iş süreçlerine entegre etmeyen veya etmekte geç kalan firmaların değer yönetiminin düşmesi öngörülmektedir. Merkezinde ileri veri analitiği çözümlerinin yer aldığı başarılı bir yol haritasının uygulanması için ise 2 koşul bulunmaktadır.

• Veri bilimi laboratuvarlarında iyi sonuçlar veren modellerin gerçek dünyadaki problemlerin çözümü için de uygulanabilirliğinin kontrol edilmesi
• Kaynaklarla kısıtlı bu analiz ve karar alma süreçlerinin otomatize hale getirilmesi

4) İçgörü Çözümleri

SabancıDx, iş ortakları içerisinde yer alan farklı firmaların tek bir çatı altında toplanması amacıyla veri odaklı platformlar sunarak, firmaların veri odaklı bakış açısı ile verilerini daha kolay anlamasına ve aksiyon almasına öncülük etmektedir.

Analitik, fraud riskini saptamak veya performansı ölçmek gibi iş stratejilerine cevap verilmesi ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Analiz aynı zamanda, iş stratejisini başlatan veya önderlik eden görevleri de üstlenebilmektedir. Bütünleşik bakış açısını kapsayacak öngörüler çıkartabilmek firmalara, bir müşterinin değer zincirinde kendilerini yeniden konumlandırmasına olanak sağlamaktadır.

Dijital bir dünyada sürdülebilirlik kapsamında süreçlerine devam etmek isteyen organizasyonlar; operasyonel hızlarını ve veri akışlarını sürekli bir zekaya çevirerek, müşteri deneyimini birbirinden ayrışık işlemler yerine bir bütün olarak ele almak ve iş performansı için doğru etmenleri belirlemek mecburiyetindedir.

Analitiğin ilgi çeken ve durum ile alakalı olan çözümlerinin kurumun vizyonuna liderlik eden karar vericilere zamanında ulaşması, analitik ekibin firmaların sadece dış süreçlerinde değil, iç süreçlerinde de sahip oldukları değeri kanıtlayabilmeleri açısından son derece önemli bir fırsattır.

Bize Ulaşın

Sayfayı Aşağı Kaydırın
icon scroll down

HİZMETLER